شرکت امین ارتباط خوزستان با اتکال و استعانت از درگاه باریتعالی با همکاری جمعی از متخصصین با تجربه در امور مخابرات و الکترونیک و پس از کسب تجارب ارزنده در بخش های دولتی و خصوصی برای مشارکت در پروژه های مختلف مخابرات و الکترونیک در سال 1376 تاسیس شد.
نیازهای روز افزون کشور به ارتباطات و همچنین توسعه همه جانبه آن در سالهای اخیر و سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر واگذاری کار به بخش خصوصی ما را بر آن داشت با استفاده از پرسنل متخصص، مجرب و همچنین امکانات مختلف غیر دولتی، قدمی هر چند کوچک در راستای اهداف دولت برداریم.
این شرکت با هدف بهبود کیفیت ارتباطات، ارائه خدمات فنی و مهندسی و محصولات مطلوب با استفاده از آخرین تکنولوژی روز، با صداقت و اطمینان در جهت حفظ امنیت مرزهای ارتباطی، اقتصادی و جغرافیایی کشور عزیزمان، مفتخر به انجام تعهدات خود در زمینه پروژه های رادیویی، مخابراتی و الکترونیک صنعتی می باشد و همچنین این شرکت مفتخر همکاری و خدمات دهی با کمپانی های معتبری همچون موتورولا، آیکوم، سپورا و هایترا در طول دو دهه گذشته می باشد.​​​​​​​​​​​​​​